Tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto ja yhteystiedot

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy,
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
puhelin: (09) 8770 400,
faksi: (09) 8770 4040
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kasanenvuorinen.fi / toimisto(at)kasanenvuorinen.fi
kotisivu: www.kasanenvuorinen.fi

Tietosuojaseloste

Toimiston tietosuojaseloste

Rekisteritiedot

Toimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Toimiston y-tunnus on 2502976-6 ja arvonlisäverotunnus on FI25029766.

Asianajotoiminta ja sen valvonta

Toimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajaliitto toimii myös toimiston toimintaa valvovana viranomaisena.

Asianajajaliiton yhteystiedot ovat:
Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki
puhelin: (09) 6866 120, faksi: (09) 6866 1299
sähköposti: info(at)asianajajaliitto.fi
kotisivu: www.asianajajaliitto.fi

Asianajajan velvollisuudet ja mahdolliset riitaisuudet

Asianajaja sekä asianajajan henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvän asianajotavan sisältöä selvitetään Suomen Asianajajaliiton internet-osoitteessa. Asianajotoimiston asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus saattaa asianajopalvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asianajopalkkiosta syntyy riitaa, on asianajotoimiston asiakkaalla mahdollisuus viedä erimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Palveluhinnasto

Toimiston palveluhinnasto löytyy toimiston aulasta ja toimitetaan pyydettäessä sähköisesti tai postitse.

Kuluttajan oikeus peruuttaa sopimus etämyynnissä

Milloin toimeksiantosopimus toimiston ja kuluttajan välillä on syntynyt ns. etämyynnillä, on kuluttajalla tietyin edellytyksin oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut etämyyntiin liittyvän toimeksiantovahvistuksen. Tämä peruutusoikeus perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ään.

Varallisuusvakuutus

Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, PL 4, 00025 IF
puhelin: 010 514 0011

Scroll to Top