PALVELUT

Toiminta-ajatus

Toimistomme toiminta-ajatus on sen perustamisesta eli vuodesta 1996 lähtien ollut työntekijälähtöinen. Edustamme palkansaajia erilaisissa työ- ja virkasuhteita koskevissa erimielisyyksissä, sekä toimimme kymmenien ammattiliittojen yhteistyökumppanina ja neuvonantajana.

Työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto

Tyypillisiä hoitamiamme riita-asioita ovat esimerkiksi palkkavelkomuksiin, työsuhteiden päättämisiin, yhteistoimintaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvät oikeudenkäynnit. Myös erilaiset työ- ja virkarikoksiin kuuluvat asiat sekä työturvallisuusrikoksiin liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit ovat toimintamme ydinaluetta.

Konsultoimme myös työntekijöitä, toimihenkilöitä sekä ylempiä toimihenkilöitä/johtajia erilaisissa työsuhteiden solmimiseen ja niiden päättämiseen liittyvissä tilanteissa, jollaisia ovat esimerkiksi työ- ja ns. johtajasopimusten tarkistaminen ja päättämissopimusten tekeminen.

Lisäksi hoidamme eri ammattiliittojen solmimiin työehtosopimuksiin liittyviä tulkinta- ja rikkomuskanteita työtuomioistuimessa.

Virkasuhteisiin liittyen avustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä kaikissa virkasuhteisiin liittyvissä asioissa esimerkiksi hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lisäksi toimistomme edustaa myös muusikoita, taiteilijoita ja muita tekijänoikeuksien haltijoita immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa, sekä antaa taiteilijoille veroneuvontaa.

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus kaikista työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä virka-asioiden osalta hallintotuomioistuimissa. Olemme myös edustaneet palkansaajia EU-tuomioistuimessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jonka lisäksi meillä on kokemusta toimimisesta myös vakuutusoikeudessa (mm. tapaturma- ja ammattitautiasiat) sekä markkinaoikeudessa (tekijänoikeusasiat).

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Scroll to Top