Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Käräjäoikeus

Helsingin KO (08/2023): Työnantaja rikkoi tasapuolisen kohtelun velvoitetta

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen irtisanomisesta tai purkautumisesta aiheutuneessa riidassa. Tapauksessa oli kyse määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta, työsuhteessa noudatettavasta tasapuolisesta kohtelusta sekä …

Lue lisää →
Hovioikeus

Vaasan HO (6/2023): Kantajien työaikaan tuli soveltaa toimistotyöaikaa

Toimistomme avusti 53 osastonsihteerinä toimivaa työntekijää palkkaetuja koskevassa riita-asiassa, jossa yhtiö oli teettänyt työntekijöillä yleistyöaikaa, jossa viikkotyöaika on kaksi tuntia …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (4/2023): Työnantaja rikkoi takaisinpaluusuojaa

Toimistomme avusti työntekijää tapauksessa, jossa työnantaja oli kantajan perhevapaiden ja sitä seuranneen vuosiloman jälkeen sijoittanut kantajan toiseen toimipisteeseen, kun kantajan …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan KO (1/2023): Koronapandemia ei aiheuttanut työnteon estymistä

Toimistomme avusti kunnan kirjaston työntekijää työnteon estymistä koskevassa riidassa. Kyse oli tilanteesta, jossa valtioneuvosto julisti poikkeusolot maaliskuussa 2020 ja linjasi …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (1/2023): Työnantaja rikkoi tasapuolisen kohtelun velvoitetta palkkaeroja koskevassa riita-asiassa

Toimistomme avusti työntekijöitä palkkaeroja koskevassa riita-asiassa. Palkkaerojen taustalla oli liikkeen luovutus, jonka seurauksena työntekijälle, joka siirtyi työnantajan palvelukseen vanhana työntekijänä, …

Lue lisää →
Korkein hallinto-oikeus

KHO (11/2022); Viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään

Toimistomme avusti kunnallista viranhaltijaa irtisanomista koskevassa asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tapauksessa oli riitaista se, oliko kaupunki täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO (11/2022): Tuotantopalkkion rajoittaminen työtaisteluun osallistuneilta

Toimistomme avusti yli 20 työntekijän joukkoa asiassa, joka koski heidän oikeuttaan tuotantopalkkioon. Jutun kantajat työskentelivät K Oy:n palveluksessa mekaanisen metsäteollisuuden …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (11/2022): Työnantaja ei kumonnut syrjintäolettamaa

Toimistomme avusti työntekijää irtisanomista koskevassa asiassa. Tapauksessa työnantajalla oli ollut kollektiivinen irtisanomisperuste, mutta käräjäoikeuden tutkittavaksi jäi, oliko irtisanottavien valinta tapahtunut …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (11/2022); Työsopimuksen päättämiseen ei ollut erityisen painavaa syytä

Toimistomme avusti työntekijää tapauksessa, jossa työntekijän määräaikainen työsopimus oli päätetty kesken sopimuskauden. Tapauksessa vaikeasti vammainen henkilö oli palkannut itselleen vammaispalvelulain …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan käräjäoikeus (9/2022); Työntekijöille hyvitystä yt-velvoitteen laiminlyönnistä

Toimistomme avusti kolmea kaivostyöntekijää tapauksessa, jossa näiden työsopimukset oli irtisanottu yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen, vaikka tosiasiallisesti työnantaja oli tehnyt liiketoiminnallisen päätöksen kaivoksen …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin (9/2022): Työntekijällä oli oikeus saada vuosilomansa siirretyksi

Toimistomme avusti ammattiliittoa ja sen jäsentä työtuomioistuimessa asiassa, joka koski ns. viidennen vuosilomaviikon siirtoa sairausloman vuoksi. Työntekijällä oli oikeus saada …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (7/2022): Työnantaja laiminlöi työntarjoamisvelvoitteensa, kun se ei irtisanomisen sijaan tarjonnut työntekijälle tehtävää, johon työntekijä olisi ollut sopiva

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riidassa. Tapauksessa oli kyse siitä, että tehtävässä A toimineen työntekijän toistaiseksi voimassa oleva …

Lue lisää →
Scroll to Top