Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Hovioikeus

Helsingin HO (11/2020): Työsuhteen päättäminen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla oli perusteeton ja työntekijän valikoituminen irtisanomisen kohteeksi syrjivä

Toimistomme edusti työntekijää irtisanomisjutussa, jossa työnantaja oli palkannut uutta työvoimaa samankaltaiseen työhön. Lisäksi asiassa oli kyse siitä, oliko valikoituminen taloudellisesta …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Lapin KO (11/2020) piti kohtuullisena harmonisointiaikana kahta vuotta

Lapin käräjäoikeus vahvisti, että ensihoitajalla oli 1.1.2014 alkaen oikeus samaan palkkaan kuin mitä verrokille maksettiin, vaikka työnantajan mielestä verrokki oli …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (10/2020) vahvisti, ettei työehtosopimuksella voida sopia taannehtivia muutoksia työsopimukseen

Helsingin hovioikeus vahvisti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 11/2019 antaman kannan, jonka mukaan työnantaja oli menetellyt työntekijän työsopimuksessa sovitun työaikaehdon vastaisesti. Työnantajalla ei …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (10/2020): Työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanoa työsuhdetta ilman uudelleensijoituksen selvittämistä

Vanhuspalvelujohtajan henkilöstöpäätöksen 1.12.2017 mukaan edustamamme kantajan työsopimus oli irtisanottu, koska hän oli rikkonut työnantajan ohjeistusta lääkkeen jaosta vaarantaen kyseessä olevalla …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2020:76; Palkkasaatavan vanhentuminen

Toimistomme avusti erillisjakelualalla (mainosjakelijana) työskennellyttä työntekijää asiassa, joka koski työntekijän oikeutta palkkasaataviin. Työntekijä oli perustanut kannevaatimuksensa Posti- ja Logistiikka-alan Unioni …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pohjanmaan KO (09/2020): Henkilökohtaisen palkanosan määrittämisessä oli rikottu työsopimuslain tasapuolisen kohtelun velvoitetta

Toimistomme edusti Pohjanmaan käräjäoikeudessa kahta kantajaa asiassa, jossa he katsoivat, että työnantaja oli toiminut työsopimuslain 2 luvun 2 §:n tasapuolisen …

Lue lisää →
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (09/2020): Valittajalla oli oikeus saada palkkaturvana yhteistoimintalain mukaista hyvitystä

Palkkaturvalain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (09/2020): Kesätyöntekijöitä ei olisi saatu palkata tarjoamatta työtä irtisanotulle toimittajalle

Toimistomme edusti asiassa kantajaa, joka oli työskennellyt toimittajana multimediatoimituksessa yhteensä yli 10 vuoden ajan. Työnantaja oli irtisanonut kantajan työsopimuksen taloudellisilla …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (08/2020): Uudelleensijoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä korvausta työntekijälle

Helsingin hovioikeus ratkaisi uudelleensijoitusvelvollisuutta koskevan riidan toimistomme edustaman työntekijän hyväksi. Myös käräjäoikeus oli tuominnut työnantajan maksamaan korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä, …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (08/2020): Hovioikeus arvioi työntekijälle asetettujen tavoitteiden kohtuullisuutta

Toimistomme edusti työntekijää Helsingin hovioikeudessa käsitellyssä asiassa. Työntekijä oli voittanut irtisanomisriidan käräjäoikeudessa ja työnantajan valituksen johdosta hovioikeus käsitteli asian uudemman …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2020:58; Yhteistoimintaneuvotteluiden laillisuus

Toimistomme avusti 11 työntekijää yhteistoimintaneuvotteluiden laillisuutta koskevassa asiassa, jossa oli käyty samaan aikaan kahdet erilliset yhteistoimintaneuvottelut. Korkein oikeus oli myöntänyt …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (06/2020): Metsäkonsernilla ei ollut oikeutta poistaa kolmea pekkas- eli työajan lyhennyspäivää ylemmiltä toimihenkilöiltä

Helsingin hovioikeus katsoi, että konsernin ylemmät toimihenkilöt olivat saaneet oikeuden pekkaspäiviin alun perin vuonna 1990. Oikeus pekkasiin oli tullut niille …

Lue lisää →
Vieritä ylös