Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Korkein hallinto-oikeus

KHO (11/2022); Viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään

Toimistomme avusti kunnallista viranhaltijaa irtisanomista koskevassa asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tapauksessa oli riitaista se, oliko kaupunki täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO (11/2022): Tuotantopalkkion rajoittaminen työtaisteluun osallistuneilta

Toimistomme avusti yli 20 työntekijän joukkoa asiassa, joka koski heidän oikeuttaan tuotantopalkkioon. Jutun kantajat työskentelivät K Oy:n palveluksessa mekaanisen metsäteollisuuden …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (11/2022): Työnantaja ei kumonnut syrjintäolettamaa

Toimistomme avusti työntekijää irtisanomista koskevassa asiassa. Tapauksessa työnantajalla oli ollut kollektiivinen irtisanomisperuste, mutta käräjäoikeuden tutkittavaksi jäi, oliko irtisanottavien valinta tapahtunut …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (11/2022); Työsopimuksen päättämiseen ei ollut erityisen painavaa syytä

Toimistomme avusti työntekijää tapauksessa, jossa työntekijän määräaikainen työsopimus oli päätetty kesken sopimuskauden. Tapauksessa vaikeasti vammainen henkilö oli palkannut itselleen vammaispalvelulain …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan käräjäoikeus (09/2022); Työntekijöille hyvitystä yt-velvoitteen laiminlyönnistä

Toimistomme avusti kolmea kaivostyöntekijää tapauksessa, jossa näiden työsopimukset oli irtisanottu yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen, vaikka tosiasiallisesti työnantaja oli tehnyt liiketoiminnallisen päätöksen kaivoksen …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin (9/2022): Työntekijällä oli oikeus saada vuosilomansa siirretyksi

Toimistomme avusti ammattiliittoa ja sen jäsentä työtuomioistuimessa asiassa, joka koski ns. viidennen vuosilomaviikon siirtoa sairausloman vuoksi. Työntekijällä oli oikeus saada …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (07/2022): Työnantaja laiminlöi työntarjoamisvelvoitteensa, kun se ei irtisanomisen sijaan tarjonnut työntekijälle tehtävää, johon työntekijä olisi ollut sopiva

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riidassa. Tapauksessa oli kyse siitä, että tehtävässä A toimineen työntekijän toistaiseksi voimassa oleva …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TYÖTUOMIOISTUIN 2022:47; KUNNALLISEN TYÖNANTAJAN KIELLETTY TYÖTAISTELUTOIMENPIDE

Toimistomme edusti JUKOa työrauha-asiassa, jossa työtuomioistuin arvioi KT:n sekä kaupunkien menettelyä tilanteessa, jossa ne olivat ennen kunta-alan työtaisteluiden alkamista antaneet …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin 2022:36 ja 2022:37, Finnairin päivärahat

Toimistomme avusti Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:tä ja Suomen Liikennelentäjäliitto ry:tä työehtosopimuskiistassa, joka koski Finnair Oyj:n lentävän henkilöstön päivärahaoikeutta. …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (04/2022): Työntekijän työsuhteen päättäminen väitetyn anastuksen nojalla oli perusteeton

Toimistomme avusti työntekijää työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, jossa yhtiö oli purkanut työntekijän toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen työntekijän väitetyn anastuksen perusteella. …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (04/2022): Järjestäytymättömän työnantajan työntekijöillä oli oikeus valita keskuudestaan luottamusmies

Toimistomme avusti työntekijöitä luottamusmiehen valintaa koskevassa riidassa. Tapauksessa kantajat oli valittu luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi työpaikkansa järjestäytyneiden työntekijöiden toimesta, ja valinnasta …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO (03/2022): Työajan lyhennyskorvauksia ei saanut sisällyttää tunti- tai urakkapalkkaan

Toimistomme avusti työntekijää palkkaetuja koskevassa asiassa.  Riidassa oli kyse siitä, voitiinko työehtosopimuksen mukaiset työajan lyhennyskorvaukset sisällyttää työntekijän tuntipalkkaan. Työntekijän työsopimuksessa …

Lue lisää →
Vieritä ylös