Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Hovioikeus

Helsingin HO 12/2021: Lomautusperusteen arviointi

Toimistomme avusti joukkoa Helsinki-Vantaan lentokentällä työskennelleitä turvatarkastajia asiassa, joka koski lomauttamisen perusteita. S Oy oli sopimuksen perusteella tuottanut Helsinki-Vantaan lentoasemalla …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (10/2021): Työntekijällä oli oikeus ylityökorvauksiin

Toimistomme avusti palkansaajaa työntekijän palkkaetuja koskevassa asiassa Turun hovioikeudessa. Työnantaja oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut kannetta hylättäväksi palkkasaatavien …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 10/2021: RATKAISU TAUKOKÄYTÄNNÖN VAKIINTUMISTA JA MUUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

Toimistomme avusti Postin raskaan puolen lajittelutehtävissä työskennelleitä työntekijöitä taukokäytäntöä koskeneessa riita-asiassa, jossa korkein oikeus antoi ennakkoratkaisunsa 15.10.2021. Riidan taustalla oli …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin hovioikeus vahvisti ylempien toimihenkilöiden oikeuden lyhennysvapaisiin

Toimistomme edusti työntekijöitä pekkasvapaita koskevassa asiassa Helsingin hovioikeudessa. Alun perin käräjäoikeus oli ratkaissut jutun pääasian kantajien eduksi. Työnantajat olivat valittaneet …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus (07/2021) kumosi hovioikeuden päätöksen jatkokäsittelyluvan hylkäämisestä ja palautti asian hovioikeuteen

Toimistomme avustaa henkilöä, jolla on riitaa entisen työnantajansa kanssa työsopimuksen määräaikaisuuden perusteen laillisuudesta. Määräaikaista työsopimusta sovittaessa oli tiedossa, että sijaistettava …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Työnantaja laiminlöi yhteistoimintalain mukaiset velvollisuutensa – Helsingin käräjäoikeus (11/2019, lv 05/2021) tuomitsi maksamaan hyvitystä

Toimistomme avusti yhteensä 13 kantajaa yhteistoimintaneuvotteluja koskevassa riita-asiassa. Asiassa oli kyse siitä, oliko työnantaja noudattanut yhteistoimintalain mukaisia velvoitteita neuvotteluvelvoitteen sisällön …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin käräjäoikeus (06/2021): Henkilökohtaiseen työpanokseen perustuva tulospalkkio oli otettava huomioon vuosilomapalkan laskennassa

Toimistomme avusti IT-alalla toimivaa myyjää bonuspalkkausta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus antoi asiassa ratkaisun 1.6.2021. Kysymys oli siitä, oliko tulospalkkausjärjestelmän …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan käräjäoikeus (05/2021): Influenssarokotteen ottamatta jättämisestä johtunut työsuhteen päättäminen oli syrjintää

Toimistomme avusti lähihoitajaa, jonka kanssa oli solmittu noin kuuden vuoden aikana 30 määräaikaista työsopimusta ja jonka työsuhdetta ei enää jatkettu …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio (05/2021) sorvilla sattuneesta työtapaturmasta

Toimistomme avusti työtapaturmassa loukkaantunutta työntekijää oikeudenkäynnissä, jossa työnantajan edustajat olivat syytteessä työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Keski-Suomen käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 14.5.2021. …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus (03/2021): Työnantaja oli rikkonut takaisinottovelvoitettaan työsuhteen päättymisen jälkeen

Toimistomme edusti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa pankissa palveluneuvojana työskennellyttä henkilöä, jonka työsopimus oli työnantajan toimesta irtisanottu taloudellisista ja tuotannollista syistä. Asiassa oli …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2021:17, työsuhteen ehtomuutos ja yhteistoimintavelvoitteen rikkominen

Toimistomme avusti 16 kantajan ryhmää asiassa, joka koski työsuhteiden ehdon muuttamista ja sitä, tuliko työnantajan maksaa yhteistoimintalain mukaista hyvitystä. Kantajat …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (02/2021): Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä koskeva vaatimus olisi tullut tutkia työsyrjintää koskevan rikosasian yhteydessä

Toimistomme avusti kolmea työntekijää työturvallisuusrikosta ja työsyrjintärikosta sekä niihin liittyviä korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Työntekijät oli nostaneet syytteet työsyrjinnästä yhtiön toimitusjohtajaa …

Lue lisää →
Vieritä ylös