Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Hovioikeus

Helsingin HO (06/20): Metsäkonsernilla ei ollut oikeutta poistaa kolmea pekkas- eli työajan lyhennyspäivää ylemmiltä toimihenkilöiltä

Helsingin hovioikeus katsoi, että konsernin ylemmät toimihenkilöt olivat saaneet oikeuden pekkaspäiviin alun perin vuonna 1990. Oikeus pekkasiin oli tullut niille …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2020:50: Myötätuntotyötaistelua ei voitu kieltää turvaamistoimella

Toimistomme avusti kolmea ammattiliittoa asiassa, joka koski myötätuntotyötaistelun kieltämistä turvaamistoimella. Asiassa oli kyse tilanteesta, jossa ammattiliitot A, B ja C …

Lue lisää →
Hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen HaO (06/2020): Viranhaltijaa ei olisi tullut irtisanoa varaamatta hänelle ensin varoituksella mahdollisuutta korjata menettelyään

Toimistomme edustama valittaja oli työskennellyt sosiaalityöntekijänä kaupungin palveluksessa hyvinvointikeskuksen perheneuvonnassa. Työnantaja oli tehnyt sisäisen tutkinnan, jossa palvelupäällikön tekemän päätöksen mukaan …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus 2020:35 (Kunnallinen viranhaltija ja liikkeen luovutus)

Toimistomme avusti kahta entistä kunnallista viranhaltijaa asiassa, joka koski viranhaltijan asemaa ja oikeuksia liikkeen luovutuksessa. Korkein oikeus oli myöntänyt molemmille …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen hovioikeus (05/2020): Asianomistajille korvauksia mm. kunnianloukkauksesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta

Toimistomme edusti asiassa yhdeksää asianomistajaa. Syyttäjä vaati rangaistusta vastaajalle kunnianloukkauksista, törkeistä kunnianloukkauksista sekä törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Asianomistajat yhtyivät …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (05/2020): Työntekijälle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Työnantaja oli irtisanonut toimistomme edustaman työntekijä A:n työsuhteen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella päättymään 20.5.2015. A:n irtisanomisaikana työnantajalle oli palkattu määräaikaisia …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Itä-Uudenmaan KO (04/2020): YT-velvoitteiden rikkomisesta tuomittiin korkea korvaus työntekijälle

Toimistomme edusti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kantajaa, jossa hän vaati kanteessaan yhteistoimintalain rikkomisesta hyvitystä sillä perusteella, että työnantaja olisi loukannut tiedonantovelvoitettaan, toimintaperiaatteiden …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (04/2020): Työtapaturmassa vammautuneelle työntekijälle olisi irtisanomisen asemesta tullut osoittaa hänen terveydentilaansa nähden sopivampia töitä

Toimistomme edustama työntekijä A työskenteli raskaan kaluston renkaiden valmistamiseen keskittyneessä yhtiössä vuodesta 2003 lukien. A:lle sattui työssään vakava työtapaturma vuonna …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Itä-Uudenmaan KO (03/2020): Lakisääteisen työeläkkeen pienentyminen ei oikeuttanut heikentämään työsopimuksessa sovittua parempaa eläke-etua

Uudellamaalla toimivassa osakeyhtiössä oli ainakin 1970-luvulta lukien ollut voimassa lakisääteistä eläkettä koskevat säännöt. Yhtiön kirjallisessa eläkesäännössä oli todettu, että toimihenkilöllä …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO (03/2020): Kaupungilla ei ollut oikeutta irtisanoa epärehellisiksi epäiltyjen suurtalouskokkien työsuhteita

Toimistomme edustamat kantajat A ja B olivat ennen irtisanomistaan työskennelleet toistaiseksi voimassa olleissa työsuhteissa suurtalouskokin tehtävissä. B oli työskennellyt vastaajan …

Lue lisää →
Hovioikeus

Vaasan HO (03/2020): Taksinkuljettajaa ei saanut irtisanoa, koska hänellä oli työaikalain leposääntelystä johtuva hyväksyttävä syy kieltäytyä työnantajan osoittamista sopimuskuljetuksista

Toimistomme edusti taksinkuljettajana työskennellyttä kantajaa. Kantaja oli työsuhteensa aikana hoitanut sekä ns. Aluetaksin listanmukaista ajoa että ns. sopimuskuljetuksia. Työnantaja oli …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin hovioikeus (02/2020): Työnantaja velvoitettiin suorittamaan korvauksia työntekijälle mm. työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Asiassa käräjäoikeus velvoitti työnantajan maksamaan toimistomme edustamalle työntekijälle kuukausipalkkaa, vahingonkorvausta lomautusilmoitusajan noudattamatta jättämisestä, lomarahaa, työajan lyhennyskorvausta, odotusajan palkkaa, työsopimuslain 12 …

Lue lisää →
Vieritä ylös