Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.

Ajankohtaista

Hovioikeus

Turun HO (02/2021): Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä koskeva vaatimus olisi tullut tutkia työsyrjintää koskevan rikosasian yhteydessä

Toimistomme avusti kolmea työntekijää työturvallisuusrikosta ja työsyrjintärikosta sekä niihin liittyviä korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Työntekijät oli nostaneet syytteet työsyrjinnästä yhtiön toimitusjohtajaa vastaan sekä yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (02/2021); Epätasapuolinen kohtelu palkanmaksuun liittyen

Toimistomme edusti seitsemää lähihoitajaa riidassa, joissa oli kyse epätasapuolisesta kohtelusta palkanmaksuun liittyen. Eräässä hoivapalveluyhtiössä yhtiön palvelukseen oli siirtynyt toisesta samaan konserniin kuuluneesta yhtiöstä kaksi lähihoitajaa, …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2021:7

Toimistomme avusti Teollisuusliitto ry:tä työtuomioistuimessa koskien työehtosopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan kilpailukykysopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan pidentämistä koskevaa tulkintaa. Työntekijä ja työnantaja olivat sopineet osittaisesta hoitovapaasta, jonka …

Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Vieritä ylös