Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.

Ajankohtaista

Hovioikeus

Helsingin HO (06/20): Metsäkonsernilla ei ollut oikeutta poistaa kolmea pekkas- eli työajan lyhennyspäivää ylemmiltä toimihenkilöiltä

Helsingin hovioikeus katsoi, että konsernin ylemmät toimihenkilöt olivat saaneet oikeuden pekkaspäiviin alun perin vuonna 1990. Oikeus pekkasiin oli tullut niille ylemmille toimihenkilöille, jotka olivat siirtyneet …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2020:50: Myötätuntotyötaistelua ei voitu kieltää turvaamistoimella

Toimistomme avusti kolmea ammattiliittoa asiassa, joka koski myötätuntotyötaistelun kieltämistä turvaamistoimella. Asiassa oli kyse tilanteesta, jossa ammattiliitot A, B ja C olivat päättäneet tukea myötätuntotyötaistelulla ammattiliittoa …

Lue lisää →
Hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen HaO (06/2020): Viranhaltijaa ei olisi tullut irtisanoa varaamatta hänelle ensin varoituksella mahdollisuutta korjata menettelyään

Toimistomme edustama valittaja oli työskennellyt sosiaalityöntekijänä kaupungin palveluksessa hyvinvointikeskuksen perheneuvonnassa. Työnantaja oli tehnyt sisäisen tutkinnan, jossa palvelupäällikön tekemän päätöksen mukaan oli ilmennyt, että valittaja olisi …

Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Vieritä ylös