Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Ajankohtaista

Käräjäoikeus

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus (03/2021): Työnantaja oli rikkonut takaisinottovelvoitettaan työsuhteen päättymisen jälkeen

Toimistomme edusti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa pankissa palveluneuvojana työskennellyttä henkilöä, jonka työsopimus oli työnantajan toimesta irtisanottu taloudellisista ja tuotannollista syistä. Asiassa oli kyse työsopimuslain 6 luvun 6 …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2021:17, työsuhteen ehtomuutos ja yhteistoimintavelvoitteen rikkominen

Toimistomme avusti 16 kantajan ryhmää asiassa, joka koski työsuhteiden ehdon muuttamista ja sitä, tuliko työnantajan maksaa yhteistoimintalain mukaista hyvitystä. Kantajat olivat työskennelleet M Oy:n palveluksessa …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (02/2021): Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä koskeva vaatimus olisi tullut tutkia työsyrjintää koskevan rikosasian yhteydessä

Toimistomme avusti kolmea työntekijää työturvallisuusrikosta ja työsyrjintärikosta sekä niihin liittyviä korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Työntekijät oli nostaneet syytteet työsyrjinnästä yhtiön toimitusjohtajaa vastaan sekä yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen …

Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Vieritä ylös