Asianajotoimisto

Kasanen & Vuorinen Oy

Työoikeudellista asianajoa vuosikymmenten kokemuksella

Työntekijälähtöistä työoikeutta

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy on työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Edustamme palkansaajia kaikenlaisissa työ- ja virkamiesoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Ajankohtaista

Korkein oikeus

KKO (10/2023): Työntekijä ei ollut asemansa perusteella vastuussa yhdistyksen toiminnassa tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta

Toimistomme avusti työntekijää ympäristön turmelemista ja työntekijän vastuuta koskevassa asiassa. Hän työskenteli yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely-, kunnostamis- ja
Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuimen tuomio 2023:72

Toimistomme avusti työntekijöitä työehtosopimuksen tulkintaa sekä syrjintää koskevassa riita-asiassa. Kysymys oli siitä, tuleeko liha-alan työehtosopimuksen mukaan sairaan lapsen hoitamisesta aiheutunut poissaolo ottaa huomioon työssäolon veroisena
Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (09/2023): Ruokailu työajalla oli muodostunut työsuhteiden ehdoksi

Toimistomme avusti veturinkuljettajina toimivia työntekijöitä riita-asiassa, jossa oli kyse työnantajan tekemästä muutoksesta vaihtaa työvuoron sisällä tapahtuva ruokailu työajalla ruokailuksi palkattomalla tauolla. Veturinkuljettajiin sovellettava työehtosopimus mahdollisti
Lue lisää →

Toimistomme asianajajilla on erittäin laaja kokemus työsuhteisiin liittyvien riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuimessa.

01

Työsuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä työtuomioistuinasiat.

02

Edustamme myös viranhaltijoita ja virkamiehiä virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa hallinto-oikeuksissa.

03

Avustamme palkansaajia myös EU-tuomioistuimessa, vakuutusoikeusasioissa sekä Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimessa.

Scroll to Top