Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Korkein oikeus

KKO 2020:76; Palkkasaatavan vanhentuminen

Toimistomme avusti erillisjakelualalla (mainosjakelijana) työskennellyttä työntekijää asiassa, joka koski työntekijän oikeutta palkkasaataviin. Työntekijä oli perustanut kannevaatimuksensa Posti- ja Logistiikka-alan Unioni …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pohjanmaan KO (09/2020): Henkilökohtaisen palkanosan määrittämisessä oli rikottu työsopimuslain tasapuolisen kohtelun velvoitetta

Toimistomme edusti Pohjanmaan käräjäoikeudessa kahta kantajaa asiassa, jossa he katsoivat, että työnantaja oli toiminut työsopimuslain 2 luvun 2 §:n tasapuolisen …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (09/2020): Kesätyöntekijöitä ei olisi saatu palkata tarjoamatta työtä irtisanotulle toimittajalle

Toimistomme edusti asiassa kantajaa, joka oli työskennellyt toimittajana multimediatoimituksessa yhteensä yli 10 vuoden ajan. Työnantaja oli irtisanonut kantajan työsopimuksen taloudellisilla …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (08/2020): Uudelleensijoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä korvausta työntekijälle

Helsingin hovioikeus ratkaisi uudelleensijoitusvelvollisuutta koskevan riidan toimistomme edustaman työntekijän hyväksi. Myös käräjäoikeus oli tuominnut työnantajan maksamaan korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä, …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (08/2020): Hovioikeus arvioi työntekijälle asetettujen tavoitteiden kohtuullisuutta

Toimistomme edusti työntekijää Helsingin hovioikeudessa käsitellyssä asiassa. Työntekijä oli voittanut irtisanomisriidan käräjäoikeudessa ja työnantajan valituksen johdosta hovioikeus käsitteli asian uudemman …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus 2020:58; Yhteistoimintaneuvotteluiden laillisuus

Toimistomme avusti 11 työntekijää yhteistoimintaneuvotteluiden laillisuutta koskevassa asiassa, jossa oli käyty samaan aikaan kahdet erilliset yhteistoimintaneuvottelut. Korkein oikeus oli myöntänyt …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (06/2020): Metsäkonsernilla ei ollut oikeutta poistaa kolmea pekkas- eli työajan lyhennyspäivää ylemmiltä toimihenkilöiltä

Helsingin hovioikeus katsoi, että konsernin ylemmät toimihenkilöt olivat saaneet oikeuden pekkaspäiviin alun perin vuonna 1990. Oikeus pekkasiin oli tullut niille …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2020:50: Myötätuntotyötaistelua ei voitu kieltää turvaamistoimella

Toimistomme avusti kolmea ammattiliittoa asiassa, joka koski myötätuntotyötaistelun kieltämistä turvaamistoimella. Asiassa oli kyse tilanteesta, jossa ammattiliitot A, B ja C …

Lue lisää →
Hallinto-oikeus

Pohjois-Suomen HaO (06/2020): Viranhaltijaa ei olisi tullut irtisanoa varaamatta hänelle ensin varoituksella mahdollisuutta korjata menettelyään

Toimistomme edustama valittaja oli työskennellyt sosiaalityöntekijänä kaupungin palveluksessa hyvinvointikeskuksen perheneuvonnassa. Työnantaja oli tehnyt sisäisen tutkinnan, jossa palvelupäällikön tekemän päätöksen mukaan …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus 2020:35 (Kunnallinen viranhaltija ja liikkeen luovutus)

Toimistomme avusti kahta entistä kunnallista viranhaltijaa asiassa, joka koski viranhaltijan asemaa ja oikeuksia liikkeen luovutuksessa. Korkein oikeus oli myöntänyt molemmille …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen hovioikeus (05/2020): Asianomistajille korvauksia mm. kunnianloukkauksesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta

Toimistomme edusti asiassa yhdeksää asianomistajaa. Syyttäjä vaati rangaistusta vastaajalle kunnianloukkauksista, törkeistä kunnianloukkauksista sekä törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Asianomistajat yhtyivät …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (05/2020): Työntekijälle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Työnantaja oli irtisanonut toimistomme edustaman työntekijä A:n työsuhteen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella päättymään 20.5.2015. A:n irtisanomisaikana työnantajalle oli palkattu määräaikaisia …

Lue lisää →
Vieritä ylös