Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin (9/2022): Työntekijällä oli oikeus saada vuosilomansa siirretyksi

Toimistomme avusti ammattiliittoa ja sen jäsentä työtuomioistuimessa asiassa, joka koski ns. viidennen vuosilomaviikon siirtoa sairausloman vuoksi. Työntekijällä oli oikeus saada …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (07/2022): Työnantaja laiminlöi työntarjoamisvelvoitteensa, kun se ei irtisanomisen sijaan tarjonnut työntekijälle tehtävää, johon työntekijä olisi ollut sopiva

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riidassa. Tapauksessa oli kyse siitä, että tehtävässä A toimineen työntekijän toistaiseksi voimassa oleva …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TYÖTUOMIOISTUIN 2022:47; KUNNALLISEN TYÖNANTAJAN KIELLETTY TYÖTAISTELUTOIMENPIDE

Toimistomme edusti JUKOa työrauha-asiassa, jossa työtuomioistuin arvioi KT:n sekä kaupunkien menettelyä tilanteessa, jossa ne olivat ennen kunta-alan työtaisteluiden alkamista antaneet …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin 2022:36 ja 2022:37, Finnairin päivärahat

Toimistomme avusti Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:tä ja Suomen Liikennelentäjäliitto ry:tä työehtosopimuskiistassa, joka koski Finnair Oyj:n lentävän henkilöstön päivärahaoikeutta. …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (04/2022): Työntekijän työsuhteen päättäminen väitetyn anastuksen nojalla oli perusteeton

Toimistomme avusti työntekijää työsopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, jossa yhtiö oli purkanut työntekijän toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen työntekijän väitetyn anastuksen perusteella. …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (04/2022): Järjestäytymättömän työnantajan työntekijöillä oli oikeus valita keskuudestaan luottamusmies

Toimistomme avusti työntekijöitä luottamusmiehen valintaa koskevassa riidassa. Tapauksessa kantajat oli valittu luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi työpaikkansa järjestäytyneiden työntekijöiden toimesta, ja valinnasta …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO (03/2022): Työajan lyhennyskorvauksia ei saanut sisällyttää tunti- tai urakkapalkkaan

Toimistomme avusti työntekijää palkkaetuja koskevassa asiassa.  Riidassa oli kyse siitä, voitiinko työehtosopimuksen mukaiset työajan lyhennyskorvaukset sisällyttää työntekijän tuntipalkkaan. Työntekijän työsopimuksessa …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO:n tuomio (03/2022) tasa-arvolakiin perustuvassa riita-asiassa

Toimistomme avusti virkamiestä tasa-arvolakiin perustuvassa riita-asiassa. Asiassa oli kyse syrjinnästä sukupuolen perusteella. Kantaja oli hakenut kahta eri virkaa, mutta molemmilla …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (02/2022) arvioi työn olennaista ja pysyvää vähentymistä sekä yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvoitteen noudattamista

Toimistomme avusti Turun hovioikeudessa viittä arvokuljettajaa, joiden toistaiseksi voimassa olleet työsuhteet irtisanottiin taloudellisen ja tuotannollisin perustein lokakuussa 2015. Työsuhteista kolme …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (02/2022) katsoi työntekijöitä syrjityn kun työnantaja kannusti työtaistelutoimenpiteestä osallistumisesta kieltäytymiseen taloudellisilla etuuksilla

Toimistomme edusti yhteensä 45 kantajaa asiassa, jossa oli kyse syrjinnästä ammattiyhdistystoiminnan perusteella ja siihen liittyvistä vahingonkorvauksista. Vastaajayhtiö teetti poliittista lakkoa …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (12/2021): Lomautusperusteen arviointi

Toimistomme avusti lentokentällä työskennelleitä turvatarkastajia asiassa, joka koski lomauttamisen perusteita. S Oy oli sopimuksen perusteella tuottanut lentoasemalla turvatarkastuspalveluja. Turvatarkastuksiin liittyvissä …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (12/2021): Työntekijällä oli oikeus vaadittuihin palkkasaataviin ja hänen työsopimuksensa oli päätetty perusteettomasti

Toimistomme avusti työntekijää palkkaetuja ja työsopimuksen perusteetonta päättämistä koskevassa asiassa.  Työntekijä oli työnantajan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työntekijän työpaikka …

Lue lisää →
Vieritä ylös