Pirkanmaan käräjäoikeus (9/2022); Työntekijöille hyvitystä yt-velvoitteen laiminlyönnistä

Toimistomme avusti kolmea kaivostyöntekijää tapauksessa, jossa näiden työsopimukset oli irtisanottu yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen, vaikka tosiasiallisesti työnantaja oli tehnyt liiketoiminnallisen päätöksen kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä jo ennen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymistä.

Työnantaja oli helmikuussa 2019 tehnyt ELY-keskukselle ilmoituksen kaivoksen toiminnan taukoamisesta kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin huhtikuussa 2019 ja työsuhteet irtisanottiin huhtikuun lopulla annetuilla ilmoituksilla. Lisäksi työnantajayhtiön ulkomaalainen emoyhtiö oli yhteistoimintaneuvotteluiden ollessa vielä käynnissä todennut Hongkongin pörssissä julkaistussa pörssitiedotteessaan, että kaivoksen toiminta keskeytyy.

ELY-keskukselle tehdyn ilmoituksen sekä emoyhtiön pörssitiedotteen perusteella käräjäoikeus piti ilmeisenä, että työnantaja oli tehnyt liiketoiminnallisen päätöksen kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut oli saatettu loppuun.

Hyvityksen suuruutta arvioidessaan käräjäoikeus otti huomioon vastaajan yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin asteen, työnantajan olot yleensä sekä työntekijään kohdistetun toimenpiteen laadun ja laajuuden. Näiden seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoi, että sopiva hyvityksen määrä on 10.000 euroa. Yksi työntekijöistä oli ollut lomautettuna jo edellisestä kesästä alkaen, mutta käräjäoikeus katsoi, ettei sillä ollut merkitystä hyvityksen määrää arvioitaessa, sillä nyt kyseessä olivat uudella perusteella käytävät uudet yhteistoimintaneuvottelut työsopimuksen päättämisestä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.  

Scroll to Top