TT 2020:116 ja TT 2020:117

Toimistomme edusti kahta taidealan professoria työtuomioistuimessa riita-asioissa, joissa oli kysymys siitä, oliko professoreiden työnantajalla, yliopistolla, ollut perusteltu syy solmia heidän kanssaan määräaikaiset työsopimukset noin viiden vuoden ajalle. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan määräaikainen työsopimus voitiin tehdä työsopimuslaissa ja yliopistoja koskevassa lainsäädännössä mainituilla perusteilla.

Työtuomioistuin ratkaisi molemmat asiat päämiestemme eduksi tuomioillaan TT 2020:116 ja TT 2020:117. Työtuomioistuin katsoi, että yliopiston ja professoreiden väliset työsopimukset oli tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä, ja työsopimuksia oli näin ollen pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Lisäksi yliopisto ja työnantajaliitto tuomittiin hyvityssakkoihin. Ne myös velvoitettiin korvaamaan kantajapuolen oikeudenkäyntikulut. Tarkemmat selosteet tuomioista löytyvät työtuomioistuimen sivuilta www.tyotuomioistuin.fi.

Scroll to Top