Etelä-Pohjanmaan KO (1/2015): Kaulintakoneen puutteellinen suojaus johti vakaviin seurauksiin

Toimistomme avusti työtapaturmassa vakavasti loukkaantunutta työntekijää työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta koskevassa rikosasiassa, jossa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antoi alkuvuodesta tuomion. Työntekijä esitti saman rikosjutun yhteydessä myös vastaajia kohtaan korvausvaatimuksia hänelle aiheutuneista henkilövahingoista.

Työtapaturma oli sattunut tammikuussa 2013 leipomossa, jossa loukkaantunut työntekijä oli työskennellyt pitkään leipurina. Työntekijä oli työskennellyt normaaliin tapaan kaulintakoneella, kun hänen kätensä oli joutunut taikinan syöttövalssien väliin koneen käydessä. Tapaturman seurauksena käsi oli ajautunut hammastelojen väliin kyynärpäätä myöten, ja käsi oli jouduttu amputoimaan kyynärnivelen alapuolelta.

Käräjäoikeudessa selvitettiin, että kaulimiskoneesta oli jossakin vaiheessa poistettu suurin osa siihen alun perin kuuluneesta turvakehikosta. Turvakehikko olisi estänyt ulottumisen koneen vaara-alueelle koneen ollessa käynnissä. Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli jäänyt selvittämättä, kenen tai keiden henkilöiden toimesta turvakalteria oli muokattu. Käräjäoikeus piti todennäköisenä, että tämä oli tapahtunut koneella työskennelleiden toimesta. Laitteelle tehtyjen muutosten jälkeen hammastelojen puhdistaminen oli ollut mahdollista koneen käydessä, ja näin hammastelat oli saatu puhdistettua nopeammin joka puolelta.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusvelvoitteitaan työolojen jatkuvan seurannan ja siinä havaittuihin epäkohtiin puuttumisen, kaulimiskoneen asianmukaisesta suojauksesta huolehtimisen sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.

Käräjäoikeus katsoi, että asiassa toisena syytettynä olleen paikallisjohtajan tehtäviin oli kuulunut valvoa koneiden työturvallisuutta ja työntekijöiden työskentelytapoja. Turvakalterin muutoksen jäljet olivat olleet selvästi havaittaessa sitä lähempää tarkasteltaessa. Mikäli työpaikalla olisi tarkkailtu säännöllisesti koneen turvalaitteiden toimivuutta, olisi myös tämä jälkikäteen tehty muutos varmuudella havaittu. Samoin työntekijöiden omaksumaan työtapaan puhdistaa hammasteloja koneen käydessä olisi täytynyt kiinnittää huomiota.

Paikallisjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 25 päiväsakkoon, ja yhtiö tuomittiin lisäksi 8.000 euron yhteisösakkoon. Yhtiön toimitusjohtajaa kohtaan nostettu syyte hylättiin. Yhtiö ja paikallisjohtaja tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan työntekijälle korvauksia yli 30.000 euroa, sekä korvaamaan oikeudenkäyntikuluja. Kaikilta osin työntekijän korvausvaatimuksia ei edes päästy esittämään tämän asian yhteydessä, koska pysyvän haitan ja ansionmenetyksen lopulliset määrät eivät ole vielä selvillä.
Kaikki asianosaiset tyytyivät käräjäoikeuden tuomioon, joten se jäi lainvoimaiseksi.

Scroll to Top