Helsingin HO (2/2024): Työnantaja rikkoi syrjintäkieltoa

Toimistomme avusti virkamiestä tasa-arvolakiin perustuvassa riidassa. Tapauksessa naispuolinen virkamies oli ilmoittautunut työnantajallaan oleviin eri sijaisen tehtäviin, mutta niihin oli valittu vähemmän ansioituneet miehet. Hovioikeus katsoi, että tämä tosiseikka riitti synnyttämään syrjintäolettaman. Asiassa tuli siis selvitettäväksi, oliko työnantaja osoittanut virkamiehen valitsematta jättämisen johtuneen muusta, hyväksyttävästä syystä kuin sukupuolesta.

Hovioikeus huomioi todistajien selvitykset siitä, että tällaiseen virkaan valitessa otetaan huomioon esimerkiksi kyseisen organisaation toiminnalliset tarpeet ja osaamispääoman kasvattaminen, minkä vuoksi työnantajan ei voitu katsoa olleen sidottu etukäteen esitettyihin haku- tai valintakriteereihin. Hovioikeus kuitenkin totesi, että vaikka kyseisiin tehtäviin määräämisiä ei edellä mainituilla perusteilla tarvitse tehdä ansiovertailun perusteella, ei määrääminen saa kuitenkaan tapahtua sukupuolta syrjivällä tavalla.

Hovioikeus katsoi, ettei ole syytä epäillä, etteikö myös tehtävään valitut olisivat olleet sopivia niihin tehtäviin, joihin heidät oli määrätty, mutta totesi, ettei työnantaja uskottavasti perustellut sitä, millä perusteella vähemmän ansioituneet miehet olisivat olleet virkamiestä sopivampia kyseisiin tehtäviin. Työnantaja vetosi tehtäviin otettujen osaamisen laajentamiseen perusteena heidän valitsemiselleen, mutta hovioikeus katsoi, että vaikka se onkin hyväksyttävä valintaperuste, ei se riitä kumoamaan syrjintäolettamaa. Näin ollen hovioikeus totesi, ettei työnantaja osoittanut, että virkamies oli jätetty valitsematta tehtäviin hyväksyttävistä syistä ja katsoi, että työnantaja oli rikkonut syrjintäkieltoa ja velvoitti sen maksamaan virkamiehelle tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

Scroll to Top