Länsi-Uudenmaan KO (1/2015): Työnantajan johdolle ehdollista työturvallisuusrikoksesta

Toimistomme avusti kahdeksaa eri ammattiliittoihin kuulunutta työntekijää työturvallisuusjutussa, jossa vastaajina olivat erään lehti- ja painotalon hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Juttua käsiteltiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kuuden päivän ajan syyskuussa 2014 ja tuomio siitä annettiin tammikuussa 2015.

Syyttäjä vaati johtokaksikolle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, koska työnantajan edustajana toimineet hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja olivat vuosien ajan laiminlyöneet ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työpaikalla havaittujen home- ja kosteusvaurioiden kunnostamiseksi ja työtilojen saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että ne eivät aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työpaikan kosteusvaurio-ongelmien ohella jutussa oli kyse myös siitä, että työntekijät olivat työssään joutuneet hyvin pitkään jatkuneen epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Työntekijöitä oli muun muassa arvosteltu epäasiallisesti, heitä oli painostettu tekemään töitä sairauslomalla, työntekijöiden mielenterveyttä oli kyseenalaistettu ja työntekijöitä oli uhattu irtisanomisella.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olivat syyllistyneet niihin tekoihin, joista heille rangaistusta vaadittiin. Yhtiön johtokaksikko tuomittiin ehdolliseen vankeuteen työturvallisuusrikoksesta. Toimitusjohtajan tuomion pituudeksi tuli kolme kuukautta ja hallituksen puheenjohtajan neljä kuukautta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 40 000 euron yhteisösakkoon. Asianomistajana asiassa olleille työntekijöille yhtiö ja sen johto tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan korvauksia oikeudenkäyntikuluineen yhteensä noin 100.000 euroa.

Jossain määrin harvinaista tuomiossa on se, että työturvallisuusrikos luettiin vastaajien syyksi sekä sisäilmaongelmien että epäasiallisen kohtelun osalta tahallisena rikoksena. Yleisemmin työturvallisuusrikokset aiheutuvat tuottamuksesta. Tässä asiassa käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työnantajan edustajat olivat menetelleet tahallisesti ja suhtautuneet piittaamattomasti lukuisiin eri työturvallisuusvelvoitteisiin, ja että työnantajan edustajien menettelystä oli aiheutunut pitkäaikaista haittaa useille työntekijöille.

Tuomio on lainvoimainen.

Scroll to Top