Rovaniemen HO (2/2021); Epätasapuolinen kohtelu palkanmaksuun liittyen

Toimistomme edusti seitsemää lähihoitajaa riidassa, joissa oli kyse epätasapuolisesta kohtelusta palkanmaksuun liittyen. Eräässä hoivapalveluyhtiössä yhtiön palvelukseen oli siirtynyt toisesta samaan konserniin kuuluneesta yhtiöstä kaksi lähihoitajaa, joille maksettiin siirtymisen jälkeen korkeampaa palkkaa kuin jo aiemmin yhtiön palveluksessa olleille lähihoitajille. Kaikki lähihoitajat tekivät riidattomasti samaa työtä ja siirtyneillä lähihoitajilla ei ollut myöskään mitään erityisosaamisia, joiden takia heille olisi ollut perusteltua maksaa korkeampaa palkkaa. Syyksi tälle tilanteelle yhtiö ilmoitti, että koska siirtyneiden työntekijöiden kohdalla kyse oli konsernin sisäisestä siirrosta, niin tuli tämä tilanne rinnastaa liikkeenluovutukseen, jossa yhteydessä erisuuruisten palkkojen maksaminen voi olla joissain tilanteissa sallittua. Tämän lisäksi yhtiö ilmoitti, että siirrolle oli muutenkin kiire, jotta tähän toiseen yksikköön saatiin työvoimaa lisääntyneen työvoimatarpeen paikkaamiseen. Asiassa riideltiin myös siitä, että jos vaikka työnantajalla olisi ollut perusteltu syy erisuuruisen palkanmaksamiselle, niin olisiko tähän liittyen palkkoja tullut yrittää yhtenäistää. Seitsemän lähihoitajaa esittivät oikeudessa vaatimuksen, että heille piti suorittaa jälkikäteen palkkavahinkona maksamattajääneitä palkkoja vuodesta 2013 lukien.

Hovioikeus antoi asiassa tuomion, jossa se totesi, että yhtiön väittämä sisäinen siirto konsernin sisällä ei ole sellainen lain vaatima peruste, jonka nojalla samasta työstä voisi maksaa erisuuruista palkkaa. Tämän lisäksi hovioikeus totesi, että yhtiöllä ei ole ollut myöskään väittämäänsä kiirettä siirtää lähihoitajia yhtiöstä toiseen. Näin ollen siis yhtiöllä ei ollut asiaa kaikkinensa arvioituna lain vaatimia perusteita erisuuruisen palkan maksamiseen samasta työstä. Hovioikeus totesi myös, että yhtiö ei ollut myöskään edes yrittänyt yhtenäistää työntekijöiden palkkoja eron syntymisen jälkeen. Syntyneen vahingon osalta hovioikeus totesi vielä, että yhtiön tuli korvata palkkaluokkien mukaisen palkkaeron lisäksi myös paikallista erää vastaava palkanosa, koska tämäkin palkanosa oli osa siirtyneiden lähihoitajien tehtäväkohtaista palkkaa ja siten osa sitä palkkaa, mikä tulee maksaa yhtä suurena kaikille työntekijöille.

Scroll to Top