Turun HO (10/2021): Työntekijällä oli oikeus ylityökorvauksiin

Toimistomme avusti palkansaajaa työntekijän palkkaetuja koskevassa asiassa Turun hovioikeudessa. Työnantaja oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut kannetta hylättäväksi palkkasaatavien osalta. Käräjäoikeudessa palkkasaatavat oli tuomittu työnantajan maksettavaksi.

Erimielisyyttä asiassa oli ylityökorvausten määrästä. Työaika oli säännöllisesti ylittänyt 80 tuntia kahden viikon tarkastelujaksolla, mutta palkkatietolomakkeiden mukainen ylityöaika oli nolla. Työnantajan näkemyksen mukaan niin sanotut täytetunnit olivat muita, työaikaan lukeutumattomia katkoja. Näin ollen  niitä ei ollut tarkoitus lukea työaikaan myöskään ylityökorvauksia laskettaessa, kuten nyt oli tehty.

Hovioikeuden arvion mukaan asiassa mikään ei viitannut siihen, että kyseisillä täytetunneilla tarkoitettaisiin taukoa. Työnantajan täytetyöstä kertomat esimerkit – lampun vaihto, auton pesu ja siivous – olivat selvästi työaikaan luettavia tehtäviä. Mikäli työntekijällä olisi päivän aikana ollut muita, työaikaan lukeutumattomia katkoja, olisi nämä tullut yksilöidä sekä kestoltaan että ajankohdaltaan. Näin ei ollut tehty.

Työnantajan muutoksenhaku ei menestynyt. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion muuttumattomana ja määräsi oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan työnantajan maksettavaksi.

Scroll to Top