Helsingin KO (6/2021): Henkilökohtaiseen työpanokseen perustuva tulospalkkio oli otettava huomioon vuosilomapalkan laskennassa

Toimistomme avusti IT-alalla toimivaa myyjää bonuspalkkausta koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus antoi asiassa ratkaisun 1.6.2021.

Kysymys oli siitä, oliko tulospalkkausjärjestelmän mukainen bonus otettava huomioon vuosilomapalkkaa määrittäessä. Lähtökohtaisesti työntekijän tulee saada vuosiloman ajalta samansuuruinen palkka kuin työssäoloajalta, ellei kyse ole tilapäisestä ja satunnaisesta palkanerästä, joka lisäksi oli kertynyt myös vuosiloman ajalta.  

Työnantajan tulospalkkio-ohjelman mukaan bonus maksettiin myyjälle, kun myyjä oli merkitty myyntihankkeen omistajaksi työnantajan järjestelmässä ja kauppa oli järjestelmässä suljettu ja tehty kaikki sulkemiseen liittyvät toimet.

Käräjäoikeus katsoi, ettei tulospalkkiossa ollut kyse tilapäisestä ja satunnaisesta palkanerästä. Myyjän piti itse sulkea kauppa järjestelmässä saadakseen bonuksen, ja myyjällä oli lukumääräisesti paljon lyhytaikaisia kauppojakin.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että koska kyse oli myyjän henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuneesta tulospalkkiosta, ei sen voitu katsoa kertyneen työntekijän loman aikana. Käräjäoikeus velvoitti työnantajan korvaamaan työntekijälle vaaditut lomapalkkasaatavat sekä oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Scroll to Top