Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Käräjäoikeus

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus (03/2021): Työnantaja oli rikkonut takaisinottovelvoitettaan työsuhteen päättymisen jälkeen

Toimistomme edusti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa pankissa palveluneuvojana työskennellyttä henkilöä, jonka työsopimus oli työnantajan toimesta irtisanottu taloudellisista ja tuotannollista syistä. Asiassa oli …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2021:17, työsuhteen ehtomuutos ja yhteistoimintavelvoitteen rikkominen

Toimistomme avusti 16 kantajan ryhmää asiassa, joka koski työsuhteiden ehdon muuttamista ja sitä, tuliko työnantajan maksaa yhteistoimintalain mukaista hyvitystä. Kantajat …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (02/2021): Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä koskeva vaatimus olisi tullut tutkia työsyrjintää koskevan rikosasian yhteydessä

Toimistomme avusti kolmea työntekijää työturvallisuusrikosta ja työsyrjintärikosta sekä niihin liittyviä korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Työntekijät oli nostaneet syytteet työsyrjinnästä yhtiön toimitusjohtajaa …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (02/2021); Epätasapuolinen kohtelu palkanmaksuun liittyen

Toimistomme edusti seitsemää lähihoitajaa riidassa, joissa oli kyse epätasapuolisesta kohtelusta palkanmaksuun liittyen. Eräässä hoivapalveluyhtiössä yhtiön palvelukseen oli siirtynyt toisesta samaan …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2021:7

Toimistomme avusti Teollisuusliitto ry:tä työtuomioistuimessa koskien työehtosopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan kilpailukykysopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan pidentämistä koskevaa tulkintaa. Työntekijä ja työnantaja …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2021:2, työehtosopimusmääräyksen syrjivyys

Toimistomme avusti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä asiassa, joka koski kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tulkintaa ja soveltamista. Kyse …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2020:116 ja TT 2020:117

Toimistomme edusti kahta taidealan professoria työtuomioistuimessa riita-asioissa, joissa oli kysymys siitä, oliko professoreiden työnantajalla, yliopistolla, ollut perusteltu syy solmia heidän …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (12/2020): Suomalaisen merimiesten ammattiliiton päättämiä venäläisten alusten saartoja ei voida kieltää tuomioistuimen toimesta

Toimistomme edusti Helsingin käräjäoikeudessa Suomen Merimies-Unioni SMU ry:tä ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:tä asiassa, jossa venäläinen varustamo ajoi …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO (12/2020): Työsyrjintä ja kärsimyskorvaus

Toimistomme asianajaja avusti kantajana toiminutta työntekijää käräjä-, hovi- ja korkeimmassa oikeudessa. Työnantaja oli solminut työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Pian työnteon …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (11/2020): Työsuhteen päättäminen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla oli perusteeton ja työntekijän valikoituminen irtisanomisen kohteeksi syrjivä

Toimistomme edusti työntekijää irtisanomisjutussa, jossa työnantaja oli palkannut uutta työvoimaa samankaltaiseen työhön. Lisäksi asiassa oli kyse siitä, oliko valikoituminen taloudellisesta …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Lapin KO (11/2020) piti kohtuullisena harmonisointiaikana kahta vuotta

Lapin käräjäoikeus vahvisti, että ensihoitajalla oli 1.1.2014 alkaen oikeus samaan palkkaan kuin mitä verrokille maksettiin, vaikka työnantajan mielestä verrokki oli …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (10/2020) vahvisti, ettei työehtosopimuksella voida sopia taannehtivia muutoksia työsopimukseen

Helsingin hovioikeus vahvisti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 11/2019 antaman kannan, jonka mukaan työnantaja oli menetellyt työntekijän työsopimuksessa sovitun työaikaehdon vastaisesti. Työnantajalla ei …

Lue lisää →
Vieritä ylös