Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Korkein oikeus

KKO (10/2023): Työntekijä ei ollut asemansa perusteella vastuussa yhdistyksen toiminnassa tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta

Toimistomme avusti työntekijää ympäristön turmelemista ja työntekijän vastuuta koskevassa asiassa. Hän työskenteli yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö-
Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuimen tuomio 2023:72

Toimistomme avusti työntekijöitä työehtosopimuksen tulkintaa sekä syrjintää koskevassa riita-asiassa. Kysymys oli siitä, tuleeko liha-alan työehtosopimuksen mukaan sairaan lapsen hoitamisesta aiheutunut
Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (09/2023): Ruokailu työajalla oli muodostunut työsuhteiden ehdoksi

Toimistomme avusti veturinkuljettajina toimivia työntekijöitä riita-asiassa, jossa oli kyse työnantajan tekemästä muutoksesta vaihtaa työvuoron sisällä tapahtuva ruokailu työajalla ruokailuksi palkattomalla
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan KO (08/2023): Harrastelijateatterin tuli noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta

Toimistomme avusti työntekijää palkkaetuja koskevassa riita-asiassa, jossa ammattimuusikkona toiminut työntekijä oli ollut palkattuna erillisillä määräaikaisilla työsopimuksilla työskentelemään työnantajan kahdessa harrastelijateatteriproduktiossa.
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (08/2023): Työnantaja rikkoi tasapuolisen kohtelun velvoitetta

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen irtisanomisesta tai purkautumisesta aiheutuneessa riidassa. Tapauksessa oli kyse määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta, työsuhteessa noudatettavasta tasapuolisesta kohtelusta sekä
Lue lisää →
Hovioikeus

Vaasan HO (6/2023): Kantajien työaikaan tuli soveltaa toimistotyöaikaa

Toimistomme avusti 53 osastonsihteerinä toimivaa työntekijää palkkaetuja koskevassa riita-asiassa, jossa yhtiö oli teettänyt työntekijöillä yleistyöaikaa, jossa viikkotyöaika on kaksi tuntia
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (4/2023): Työnantaja rikkoi takaisinpaluusuojaa

Toimistomme avusti työntekijää tapauksessa, jossa työnantaja oli kantajan perhevapaiden ja sitä seuranneen vuosiloman jälkeen sijoittanut kantajan toiseen toimipisteeseen, kun kantajan
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan KO (1/2023): Koronapandemia ei aiheuttanut työnteon estymistä

Toimistomme avusti kunnan kirjaston työntekijää työnteon estymistä koskevassa riidassa. Kyse oli tilanteesta, jossa valtioneuvosto julisti poikkeusolot maaliskuussa 2020 ja linjasi
Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (1/2023): Työnantaja rikkoi tasapuolisen kohtelun velvoitetta palkkaeroja koskevassa riita-asiassa

Toimistomme avusti työntekijöitä palkkaeroja koskevassa riita-asiassa. Palkkaerojen taustalla oli liikkeen luovutus, jonka seurauksena työntekijälle, joka siirtyi työnantajan palvelukseen vanhana työntekijänä,
Lue lisää →
Korkein hallinto-oikeus

KHO (11/2022); Viranhaltijan työkyvyn olennaiseen vähenemiseen liittyvä irtisanominen ollut vältettävissä sijoittamalla hänet muuhun tehtävään

Toimistomme avusti kunnallista viranhaltijaa irtisanomista koskevassa asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tapauksessa oli riitaista se, oliko kaupunki täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO (11/2022): Tuotantopalkkion rajoittaminen työtaisteluun osallistuneilta

Toimistomme avusti yli 20 työntekijän joukkoa asiassa, joka koski heidän oikeuttaan tuotantopalkkioon. Jutun kantajat työskentelivät K Oy:n palveluksessa mekaanisen metsäteollisuuden
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Pirkanmaan KO (11/2022): Työnantaja ei kumonnut syrjintäolettamaa

Toimistomme avusti työntekijää irtisanomista koskevassa asiassa. Tapauksessa työnantajalla oli ollut kollektiivinen irtisanomisperuste, mutta käräjäoikeuden tutkittavaksi jäi, oliko irtisanottavien valinta tapahtunut
Lue lisää →
Scroll to Top