Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Hovioikeus

Helsingin HO (2/2024): Lentoyhtiö rikkoi tasapuolista kohtelua irtisanomalla luvattomasti wifi-yhteyttä käyttäneen työntekijän

Toimistomme avusti lentoyhtiön matkustamohenkilökunnan jäsentä asiassa, jossa oli kysymys työsopimuksen irtisanomisesta wifi-yhteyden luvattoman käytön vuoksi. Irtisanomiseen johtaneet tapahtumat olivat saaneet
Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (2/2024): Työnantaja rikkoi syrjintäkieltoa

Toimistomme avusti virkamiestä tasa-arvolakiin perustuvassa riidassa. Tapauksessa naispuolinen virkamies oli ilmoittautunut työnantajallaan oleviin eri sijaisen tehtäviin, mutta niihin oli valittu
Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO:n tuomio (11/2023) koskien työajan lyhennysvapaita

Toimistomme avusti työntekijää työehtosopimuksen mukaisten työajan lyhennysvapaiden kanneaikaa koskevassa asiassa.  Työntekijälle ei ollut annettu työajan lyhennyskorvauksia vuosilta 2013-2017, eikä niitä
Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (10/2023); ratkaisu sopimussuhteen laadusta tehtiin kokonaisharkinnalla

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen syntymistä koskevassa riidassa. Asiassa oli riitaa siitä, oliko työntekijän ja työnantajan välillä ollut työntekijän väittämin tavoin
Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO (10/2023): Työaikamuotoa koskeva sopimusehto oli työsuhteen olennainen ehto

Toimistomme avusti työntekijöitä työsopimuksen ehtojen muuttamista koskevassa asiassa. Tapauksessa työntekijät olivat työskennelleet kaupungin palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa erilaisissa hoitoalan
Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO (10/2023): Työntekijä ei ollut asemansa perusteella vastuussa yhdistyksen toiminnassa tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta

Toimistomme avusti työntekijää ympäristön turmelemista ja työntekijän vastuuta koskevassa asiassa. Hän työskenteli yhdistyksessä, jolle oli myönnetty ympäristölupa muun muassa sähkö-
Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuimen tuomio 2023:72

Toimistomme avusti työntekijöitä työehtosopimuksen tulkintaa sekä syrjintää koskevassa riita-asiassa. Kysymys oli siitä, tuleeko liha-alan työehtosopimuksen mukaan sairaan lapsen hoitamisesta aiheutunut
Lue lisää →
Hovioikeus

Vaasan HO (9/2023): Työnantaja ei ollut itse pitänyt työaikakirjanpitoa, joten tuomioistuin katsoi työntekijän omat kalenterimerkinnät työajoista uskottaviksi

Toimistomme avusti työntekijää työntekijän palkkaetuja koskevassa riita-asiassa. Tapauksessa työntekijä ja työnantaja olivat solmineet suullisen työsopimuksen. Asiassa oli riitaa työsopimuksen sisällöstä,
Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO (9/2023): Ruokailu työajalla oli muodostunut työsuhteiden ehdoksi

Toimistomme avusti veturinkuljettajina toimivia työntekijöitä riita-asiassa, jossa oli kyse työnantajan tekemästä muutoksesta vaihtaa työvuoron sisällä tapahtuva ruokailu työajalla ruokailuksi palkattomalla
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan KO (8/2023): Harrastelijateatterin tuli noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta

Toimistomme avusti työntekijää palkkaetuja koskevassa riita-asiassa, jossa ammattimuusikkona toiminut työntekijä oli ollut palkattuna erillisillä määräaikaisilla työsopimuksilla työskentelemään työnantajan kahdessa harrastelijateatteriproduktiossa.
Lue lisää →
Käräjäoikeus

Helsingin KO (8/2023): Työnantaja rikkoi tasapuolisen kohtelun velvoitetta

Toimistomme avusti työntekijää työsuhteen irtisanomisesta tai purkautumisesta aiheutuneessa riidassa. Tapauksessa oli kyse määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta, työsuhteessa noudatettavasta tasapuolisesta kohtelusta sekä
Lue lisää →
Hovioikeus

Vaasan HO (6/2023): Kantajien työaikaan tuli soveltaa toimistotyöaikaa

Toimistomme avusti 53 osastonsihteerinä toimivaa työntekijää palkkaetuja koskevassa riita-asiassa, jossa yhtiö oli teettänyt työntekijöillä yleistyöaikaa, jossa viikkotyöaika on kaksi tuntia
Lue lisää →
Scroll to Top