Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Korkein hallinto-oikeus

KHO 02/2020: Koulutuskuntayhtymällä ei ollut ollut oikeutta irtisanoa lehtoria

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja-rehtori oli 3.4.2017 irtisanonut toimistomme edustaman lehtorin virkasuhteen 4.4.2017 alkaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen saatujen selvitysten ja …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2020:11 – Osa-aikaiselle lentäjälle tuli maksaa täysi lentolisä

Toimistomme avusti Puolustusvoimissa upseerina toimivaa virkamiestä asiassa, joka koski oikeutta niin kutsuttuun lentolisään. Kyse oli siitä, oliko osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla virkamiehellä …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 02/2020: Työnantaja ei saanut pidentää työntekijän työaikaa työehtosopimukseen vedoten

Toimistomme edusti ylempänä toimihenkilön työskentelevää luottamusmies A:ta ns. kiky-tunteja koskevassa riita-asiassa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden mukaan työehtosopimuksella ei voitu vaikuttaa heikentävästi …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus 01/2020: Valtio velvoitettiin maksamaan irtisanotulle virkamiehelle hyvitystä valtion yhteistoimintalain rikkomisesta

Toimistomme edusti valtion virkamies A:ta jutussa, joka koski kysymystä siitä, oliko valtion virasto noudattanut valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lakia …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin HO 20.12.2019: Seurakunta tuomittiin korvauksiin ortodoksipapin työsuhdetta koskeneessa riidassa

Toimistomme edusti ortodoksipappia työsuhderiidassa hänen entistä työnantajaansa ortodoksiseurakuntaa vastaan. Helsingin hovioikeus antoi 20.12.2019 lainvoimaiseksi jääneen tuomion, jolla se velvoitti seurakunnan …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan KO (11/2019): Työnantajalla ei ollut ollut oikeutta yksipuolisesti lisätä työntekijän viikoittaista työaikaa puolella tunnilla

Toimistomme edustaman työntekijän ja työnantajan välisessä kirjallisessa työsopimuksessa työntekijän säännölliseksi työajaksi oli sovittu 37,5 tuntia viikossa. Työnantaja antoi 15.12.2016 tiedotteen, …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen HO 11/2019, ”pekkasista” yli neljännesmiljoonan lasku työnantajalle

Toimistomme avusti kymmentä metallialan tuotantotyöntekijää asiassa, jossa oli kyse työajan tasaamisesta ja siihen liittyvistä korvauksista (ns. ”pekkasvapaat”). Metallialan yritys A …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin (11/2019): Osastonsihteereihin tuli soveltaa samaa työaikamuotoa kuin hallinto- ja palvelusihteereihin

Asiassa oli kysymys siitä, oliko terveyskeskuksen terveyskeskussairaalan potilasosastolla työskentelevien osastonsihteerien työsuhteissa sovellettava työaikamuoto kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) tarkoitettu …

Lue lisää →
Korkein hallinto-oikeus

KHO (09/2019): Korkein hallinto-oikeus kumosi virkasuhteen irtisanomista koskevat päätökset

Kunta X:n kunnanhallitus oli 14.3.2016 irtisanonut toimistomme edustaman vanhustyön asiantuntija A:n virkasuhteen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen …

Lue lisää →
Hovioikeus

Rovaniemen HO (09/2019): Työsopimuksen perusteeton päättäminen

Toimistomme edustama A oli työskennellyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jäljempänä Kainuun sote) ja sen edeltäjällä toistaiseksi voimassa olleessa työsuhteessa …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2019:65: Oikeudenkäyntikulut oikeudellisesti epäselvässä asiassa

Toimistomme avusti lennonjohtajaa lennonjohtaja A:ta asiassa, jossa ratkaistavana oli kysymys siitä, onko A:n töistä poissaolon syynä pidettävä työtaistelua vai sairauslomaa …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun HO (08/2019): Liikkeenluovutukseen liittyneet irtisanomiskiistat

M Oy oli palvelusopimuksen nojalla toimittanut F Oy:lle ja tätä seuranneille Nokian voimalaitoksen omistajille voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalveluita. Määräaikainen palvelusopimus …

Lue lisää →
Vieritä ylös