Ajankohtaista työoikeudesta

Julkaisemme näillä sivuilla tietoja joistakin hoitamistamme oikeusjutuista.

  • Kaikki
  • EU-tuomioistuin
  • Hallinto-oikeus
  • Hovioikeus
  • Käräjäoikeus
  • Korkein hallinto-oikeus
  • Korkein oikeus
  • Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
  • Työtuomioistuin
Hovioikeus

Rovaniemen HO (08/2019): Henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen perusteeton päättäminen

Toimistomme edustama kantaja A oli vastaaja B:n palveluksessa 5.5.2015 lähtien toistaiseksi voimassa olleella kirjallisella työsopimuksella henkilökohtaisena avustajana yhdessä 1-2 muun …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2019:81: Kulkemiset työpaikalla vaatteiden vaihtoineen lepotauon yhteydessä kuuluu työaikaan

Asianosaisilla oli erimielisyyttä siitä, tuliko työntekemispaikan ja työasun vaihtamispaikan välinen kulkeminen työpaikalla työasun vaihtamisineen päivittäisen lepoajan eli ruokailutauon (30 minuuttia) …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

TT 2019:80: Ratkaisu irtisanomisasiassa ja työntekijöiden oikeudesta kieltäytyä pistokoeluonteisesta alkoholipuhallutuksesta

Toimistomme edusti työntekijää ja hänen ammattiliittoaan irtisanomista ja alkoholipuhallutusta koskevassa asiassa. Järjestyksenvalvojana työskennelleen henkilön työsuhde oli irtisanottu useaan eri syyhyn …

Lue lisää →
Hovioikeus

Turun hovioikeuden 18.7.2019 antama tuomio liittyen useisiin määräaikaisiin työsopimuksiin

Toimistomme avusti kantajana toiminutta työntekijää niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Kuntayhtymä oli solminut työntekijän kanssa yhdenjaksoisesti 19 määräaikaista työsopimusta ajalla 10/2013-1/2017. …

Lue lisää →
Käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 02/2019: Kunta syrji naispuolista huoltomiestä

Toimistomme edusti asiassa kantajana toiminutta naispuolista huoltomiestä, joka oli työskennellyt kunnan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 30.11.2009 alkaen. Kunnan palveluksessa …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2019:35: Perehdyttämistyöstä kieltäytyneen Posti Oy:n työntekijän palkka- ja hyvitysvaatimukset hylättiin

Toimistomme avusti Posti Oy:n työntekijää asiassa, joka koski työnteon estymistä syksyllä 2015 toimeenpannun työtaistelun aikana. Asiasta on aikaisemmin uutisoitu nettisivuillamme, …

Lue lisää →
Hovioikeus

Helsingin hovioikeus 12/2018: Oikeus korvaukseen liikenneonnettomuudessa aiheutuneesta aivovammasta ja sen jälkitilasta

Toimistomme avusti liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta työntekijää asiassa, joka koski liikennevakuutuksesta maksettavia korvauksia. A oli loukkaantunut 16.9.2005 tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena vakavasti. A …

Lue lisää →
Työtuomioistuin

Työtuomioistuin 12/2018, laiton irtisanominen ja neuvottelujärjestyksen rikkominen

Toimistomme avusti kahta työntekijää asioissa, jotka koskivat irtisanomista taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Työntekijät väittivät kanteissaan, että tosiasiassa irtisanominen oli johtunut …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2018:40: Ratkaisu työtaistelun aikana sairastuneen työntekijän oikeudesta sairausajan palkkaan

KKO 2018:40: Korkein oikeus linjasi työtaistelun aikana sairastuneen työntekijän oikeutta sairausajan palkkaan. Aikaprioriteettiperiaate ja työntekijän suojelun periaate. Toimistomme avusti kantajana …

Lue lisää →
Korkein oikeus

KKO 2018:39: Syrjintä työntekijän terveydentilan perusteella

Toimistomme edusti kantajana ollutta työntekijää korkeimman oikeuden suullisessa käsittelyssä. A oli työskennellyt 16.3.2011 – 31.7.2012 X Oy:n palveluksessa lähes yhtäjaksoisesti …

Lue lisää →
Hovioikeus

Itä-Suomen hovioikeuden 4.9.2018 antama tuomio liittyen liikkeen luovutukseen ja äitiysvapaalla olevien työntekijöiden työsopimusten päättämiseen

Toimistomme edusti kantajina toimineita työntekijöitä niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi siltä osin kuin käräjäoikeus katsoi yhtiön ja …

Lue lisää →
Korkein oikeus

Korkein oikeus 2018:31: Työhönotto ja syrjintä

Korkein oikeus käsitteli tapausta, jossa A oli työskennellyt X Oy:ssä lukuisissa lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa tilapäisenä ahtaajana useiden vuosien ajan. Yhtiö …

Lue lisää →
Vieritä ylös